Son Güncelleme: 06/01/2021

Miracle Works Yazılım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Bu Gizlilik Politikası siz ve “Veri Sorumlusu” olarak Miracle Works Yazılım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Miracle Works) arasında yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, işbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Miracle Works’ün oyunlarının kullanımı ile bağlantılı olarak tarafınızdan sağlanan verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı ile bunların aktarımının derecesi, amacı ve kapsamı hakkında bilgi vermektir. Bu gizlilik bildiriminin amacı, oyunlarımızı/uygulamalarımızı (Birlikte “Oyunlar” olarak anılacaktır.) kullanan kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgi vermektir. Oyunlar’ı kullandığınızda veya herhangi bir şekilde Miracle Works ile iletişim kurduğunuzda Miracle Works, mevcut teknik imkanlar dahilinde bilgi ve işlemin niteliğine uygun olarak hakkınızda bilgi toplar. Kişisel bilgilerinizin ve verilerinizin, bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekil ve amaçlarla sınırlı olarak, Miracle Works ve/veya Miracle Works aracılığıyla sınırlı bir şekilde kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek bir kişi ile ilgili her türlü bilgi kişisel veri oluşturmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesi, veriler üzerinde gerçekleştirilen elde etme, kaydetme, depolama, saklama, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, edinme, erişilebilir hale getirme, hizalama ve erişimi engelleme gibi tüm işlem türlerini ifade etmektedir.

Kişisel Verileri Toplama ve İşleme Amaçları

Miracle Works, Oyunlarımız’ı cihazınıza indirdiğinizde veya Oyunlar’ı oynadığınızda, bize geri bildirimlerinizi gönderdiğinizde veya bilgilerinizi veya destek isteklerinizi doğrudan Miracle Works’e ilettiğinizde veya Oyunlarımız’da sunulan üçüncü taraf reklamlarıyla etkileşimde bulunmaya veya diğer platformlarda sunulan Miracle Works reklamlarıyla etkileşimde bulunmaya başladığınızda kişisel verilerinizi otomatik olarak toplar. Genel olarak, hakkınızda topladığımız bilgiler cihazınızla ilgilidir ve cihazınızı tanımlamamıza yardımcı olur. Miracle Works ayrıca Apple App Store ve Google Play App Store (“Platformlar“olarak anılacaktır) platformlarından ve iş ortaklarından veri toplamaktadır. Miracle Works, yasal mevzuat çerçevesinde, size daha iyi hizmet vermek, önerilerde bulunmak, hizmetlerini geliştirmek, ilgi ve tercihlerinize ilişkin çalışmalarda Oyunlar’ın kullanımını kolaylaştırmak amacıyla Miracle Works altında geçen aktivitelerinizi ve kişisel bilgilerinizi (kullanıcı adı, varsa isim, IP adresi, erişim tarihi ve saati, Oyun sırasında erişilen sayfalar) toplayabilir.

Miracle Works’ün Oyunları’nı Oynarken Toplanan Kişisel Verileriniz:

Miracle Works, gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamında ve yasal mevzuat çerçevesinde, size daha iyi hizmet vermek, önerilerde bulunmak, hizmetlerini geliştirmek, Oyunlarımız’ı geliştirmek ve güncellemek, ilgi ve tercihlerinize ilişkin çalışmalarda Oyunlar’ın kullanımını kolaylaştırmak için Miracle Works altında geçen aktivitelerinizi ve kişisel verilerinizi toplayabilir. Oyunlar’ı Platformlar aracılığıyla indirdiğinizde ve/veya oynadığınızda, Miracle Works sizden ve/veya cihazınızdan belirli kişisel verileri toplamaktadır. Bu kapsamda Miracle Works, reklam kimliğiniz (IOS cihazları için IDFA ve Android cihazlar için GAID), diğer cihaz tanımlayıcıları (IOS cihazları için IDFV), cihaz tanımlayıcı, işletim sistemi, model, üretici bilgileri, donanım türü, işletim sistemi sürümü, bellek kullanım, ülke, saat dilimi ve tercih edilen dil bilgileri, internet protokolü (IP) numarası, IP adresinize göre konum bilgileri, operatör ve tarayıcı bilgileri, bir tüketicinin Oyunlar ile etkileşime girdiği mobil uygulamanın özellikleri hakkında bilgi, Oyun etkileşimleri (Oyunlarımız’ı oynarken harcadığınız zaman, Oyun içi harcamalarınız, seviye bilgileriniz, reklamları izlemek için geçen süre, izlenen reklamlar) ve kurulum ve uygulamanın ilk açılış zamanı hakkında verileri toplamaktadır.

Yukarıda belirtilen reklamcılık kimlikleri (IDFA ve GAID), reklam verenlerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için kullandığı ve tüm mobil uygulamalarda tutarlı olan ve böylece uygulamalar arası izlemeye izin veren mobil cihazlar için benzersiz tanımlayıcılardır. Apple cihazlarının gizlilik ayarlarından “reklam izlemeyi sınırla“seçeneğini etkinleştirerek bu seçeneği devre dışı bırakabilirsiniz. Google Android cihazlarında ise, “reklam kişiselleştirmeyi devre dışı bırak“seçeneğini etkinleştirerek reklam ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Reklam kimlikleri, cihazınızla benzersiz bir şekilde ilişkilendirilen kalıcı olmayan tanımlayıcılardır. Belirli bir ücrete tabi olan reklamsız oynama özelliğimizi kullanarak reklamları izlemeden Oyunlar’ı oynama seçeneğiniz olduğunu hatırlatmak isteriz. Kullanıcı adınız ve puanınız, puan tabelası özelliği bulunan Oyunlarımız’da diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilir. Uygulama içi satın alma işlemleri için ödemeler Platformlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Miracle Works, ödeme için Platformlar’la paylaştığınız adınız, soyadınız, kredi kartı numaranız ve e-posta adresiniz gibi kişisel verilerinizi toplamamaktadır, siparişinizi yerine getirmek için yalnızca satın aldığınız ürünlerin ödeme bilgileri bizimle paylaşılmaktadır.

Miracle Works ile İletişime Geçtiğinizde Toplanan Kişisel Veriler

Bizimle iletişime geçtiğinizde: Oyunlarımız hakkında bilgi istediğinizde, teknik destek talep ettiğinizde veya herhangi bir şekilde bizimle iletişime geçtiğinizde iletişim bilgilerinizi (e-posta) talep edebiliriz. İletişim bilgileriniz, taleplerinizi yerine getirmek ve sizinle iletişim kurmak amacıyla işlenecektir.

Yorumlar: Oyunlarımız hakkındaki yorumlarınızı ve görüşlerinizi paylaşırken kişisel verilerinizi içeren verileri paylaşabilirsiniz. Kullanıcı yorumlarının içeriği, tamamen gönüllü olarak sağladığınız verilerden oluşur. Paylaştığınız kişisel verilerinizi, karşılaştığınız sorunları çözmek ve isteğinizi yerine getirmek için işlemekteyiz.

Üçüncü Taraflarca Toplanan Veriler

Miracle Works’e sağladığınız kişisel veriler, kanunlar gereği resmi kurum/kuruluşlarca talep edilirse bu veriler ilgili makamlara veya mahkemeler tarafından talep edilmesi halinde mahkemelere aktarılabilir.

İş ortaklarımız veya servis sağlayıcılarımız, Oyunlarımız’da sunucu günlük dosyalarını, çerezleri, piksel etiketlerini, web işaretçilerini veya diğer izleme araçlarını kullanabilir. Aşağıda 3. Bölüm’de bahsedilen reklam iş ortaklarımız ve analitik servis sağlayıcılarımız, IP adresiniz, reklam tanımlayıcınız (IOS cihazları için IDFA ve Android cihazlar için GAID), diğer cihaz tanımlayıcılarınız (IOS cihazları için IDFV), çerez tanımlayıcılarınız, reklam kimliği, mobil cihazınızın türü, işletim sistemi, sürümü, modeli, donanım türü, internete bağlandığınızda cihazınız için otomatik olarak belirlenen diğer cihaz tanımlayıcılarınız, web tarayıcısı bilgileriniz, ziyaret ettiğiniz web siteleri, Oyunlar’daki bağlantılarınız ve belirtilen teknolojileri kullanarak ziyaret edilen web siteleriyle ilgili tercihleriniz hakkında veri toplayabilir. Söz konusu üçüncü tarafların gizlilik politikalarına 3. Bölüm’den erişebilirsiniz.

Miracle Works, Oyunlarımız’ı sağlamak için gerekli olduğu sürece verilerinizi saklar ve veri işlemenin amaçları sona erdiğinde siler. Kişisel veriler, bu gizlilik bildiriminde belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmesini gerektiren nedenlerin ortadan kalkması ve ilgili kaydın kayıt tarihinden itibaren en geç 2 yıl sonra silinir.

Çocukların Kişisel Verileri

Miracle Works, 16 yaşın altındaki çocuklarla ilgili hiçbir zaman bilerek veya isteyerek kişisel veri toplamaz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Yasal Dayanakları

Kişisel verilerinizi işlerken Miracle Works’ün dayandığı yasal dayanaklar aşağıdaki gibidir:

 • Açık rızanız ve/veya talebinizin olması,
 • Bu tür bilgilerin yürürlükteki yasalara veya düzenlemelere veya verilen bir mahkeme kararına veya idari emre uygun olarak ifşa edilmesinin gerekmesi
 • Bir sözleşmenin akdedilmesi ve yürürlüğü için gerekli olması,
 • Miracle Works’ün veri sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olması,
 • Herhangi bir hakkın kurulması, kullanılması ve korunması için gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize halel getirmeksizin, Miracle Works’ün yasal çıkarları için zorunlu olması.

Kişisel verilerinizin açık rızaya dayanarak işlendiği veri işleme faaliyetlerinde, rızanızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Miracle Works’ün cihaz ve kullanım verilerinizi işleme konusundaki yasal menfaati, yasal mevzuat çerçevesinde size daha iyi hizmet sunmak, önerilerde bulunmak, hizmetlerini geliştirmek, Oyunlarımız’ı geliştirmek ve güncellemek, ilgi ve tercihlerinize ilişkin çalışmalarda Oyunlar’ın kullanımını kolaylaştırmaktır.

Miracle Works, size ait verileri ve her türlü gizli bilgiyi, işbu belgede belirtilenler saklı kalmak üzere, kesin surette özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, bilgilerinizin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya gizli bilgilerin herhangi bir üçüncü kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Miracle Works tarafından alınan tüm gerekli veri güvenliği önlemlerine rağmen, gizli bilgiler sisteme yapılan saldırılar sonucunda hasar görürse veya üçüncü taraflarca ele geçirilirse, Miracle Works’ün bu konuda hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Miracle Works, kamuya açık alanlarda yapmış olduğunuz yorumlarda ifşa ettiğiniz bilgilerin kullanımından veya üçünü kişilerce gönderilen mesajlardan kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacaktır. Üyelik kaydını oluştururken kullandığınız adınızı, şifrenizi vb. bilgilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşırsanız, üçüncü şahıslarla paylaşılan bilgilerden kaynaklanabilecek zararlardan Miracle Works sorumlu olmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Oyunlarımız’ı geliştirmek ve Oyunlarımız’ı size sunmak, ilgi alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, Miracle Works’ün ve üçüncü tarafların reklam etkinliğini ölçmek ve Oyunlarımız’ı kullanımınıza ilişkin ölçüm ve analizler yapmak amacıyla yurtdışında bulunan iş ortaklarımıza ve hizmet sağlayıcılarımıza aktarılabilir. Bir kamu kurumunun kanun uyarınca kişisel veri talep etme yetkisine sahip olması halinde, kişisel verileriniz ilgili kişisel veri koruma mevzuatına uygun olarak bu yetkili kamu kurumuna aktarılabilir. Yargı makamlarından gelen talepler de ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilecektir.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen iş ortaklarımıza ve servis sağlayıcılarımıza aktarılabilir:

Analitik Hizmetler: Kişisel verileriniz, Oyunlarımız’ın kullanımına ilişkin analitik incelemeler, analizler, raporlama ve araştırma faaliyetlerini yürütmek amacıyla servis sağlayıcılarımıza ve iş ortaklarımıza aktarılabilir.

Bulut Bilişim Hizmetleri: Kişisel verileriniz Amazon Web Services sunucularında saklanır.

Reklam İş Ortakları: Kişisel verileriniz, Oyunlar’ın ücretsiz veya düşük maliyetle sunulmasını sağlayan reklam iş ortaklarımıza aktarılabilir.

Servis sağlayıcılarımızın ve iş ortaklarımızın listesini ve gizlilik politikalarını aşağıda bulabilirsiniz:

Hizmet Sağlayıcı/İş Ortağı Gizlilik Politikası
Analitik Hizmetleri
Adjust https://www.adjust.com/terms/privacy-policy
Facebook https://www.facebook.com/about/privacy
Google LLC (Firebase) https://firebase.google.com/support/privacy
SafeDK https://www.safedk.com/privacy
Game Analytics https://gameanalytics.com/privacy
Bulut Bilişim Hizmetleri
Amazon Web Services Inc. https://aws.amazon.com/privacy/
Reklam iş ortakları (reklam ağları)
AppLovin Corporation https://www.applovin.com/privacy/
Facebook Inc. (FB Ads, FB Audience Network) https://www.facebook.com/about/privacy
Fyber https://www.fyber.com/privacy-policy/
Google LLC (Google Ads) https://policies.google.com/privacy
InMobi https://www.inmobi.com/privacy-policy/
ironSource Ltd. https://developers.ironsrc.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/
Mintegral https://static.mintegral.com/document/privacy
MoPub https://www.mopub.com/legal/privacy/
Ogury Limited https://www.ogury.com/privacy-policy/
Smaato, Inc. https://www.smaato.com/privacy/
Tapjoy, Inc. https://www.tapjoy.com/legal/#privacy-policy
Unity Technologies (Unity Ads) https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Vungle Inc. http://vungle.com/privacy/
Apple https://www.apple.com/privacy/
Snapchat https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-policy/
Jetfuel https://www.jetfuel.it/privacy
Appnext https://www.appnext.com/privacy-policy-oem-operators/
Tiktok https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/privacy
Persona.ly https://persona.ly/privacy_policy
Instal.com https://www.iubenda.com/privacy-policy/417981

 

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

İlgili mevzuat uyarınca haklarınız aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • İşlenmişse işleme faaliyetlerine ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel veri işlemenin amacını ve kişisel verilerin bu amaçlara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerinizin yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü tarafları bilmek,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse düzeltme talebinde bulunmak,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya imha edilmesini istemek,
 • Düzeltme, silme ve imha taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü taraflara iletilmesini istemek,
 • İşlenmiş verilerinizi otomatik sistemler aracılığıyla analiz ederek aleyhinizde meydana gelen herhangi bir sonuca itiraz etmek,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesi nedeniyle herhangi bir zarara uğramanız durumunda tazminat talep etmek,
 • Veri işleme faaliyetlerinin kısıtlanmasını istemek,
 • Veri taşınabilirliği talep etmek,
 • İşlenen verileri yalnızca otomatik sistemler yoluyla analiz ederek olumsuz bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, ve
 • İlgili veri koruma otoritesine şikâyette bulunmak ve kişisel verilerinizin ilgili yasal mevzuat ihlal edilerek işlendiği için zarar görmeniz durumunda tazminat talep etmek.

Bu haklara ilişkin tüm istek ve sorularınızı info@miracleworks.com.tr  adresinden iletebilirsiniz. Talepleriniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Miracle Works Yazılım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  

Mersis No: 0620113416700001

Menü